۱۳۹۴ بهمن ۱۰, شنبه

عجبا!عجبا که در این روزها فریاد آزادی و خونخواهی از ظالمین، از دهان چه کسانی بیرون می آید !


افول بشریتدر قرن 21 چه بر سر بشر آمده که از مردن یک نفر خوشحالی میکنند؟
دیروز عکس سردار کشته شده ی سپاه پاسداران در سوریه منتشر شد. واکنش ها در زیر عکس متفاوت و دیدنی بود!

بالاخره پلی تکنیک اخراجم کرد


روز آخر در پلی تکنیک و اینکه در آنروز چه گذشت را تاکنون نگفتم چرا که برای گفتنش منتظر چنین روزی بودم.