۱۳۹۴ بهمن ۱۲, دوشنبه

"ما رای نمی دهیم، اطرافیانمان نیز هم"

عظمای جان به خاطر دارم سال ها قبل فرموده بودید که مخالفان نظام و ولایت فقیه محارب با خدا هستند و حکم مرگ دارند. حال شما را چه شده است که دست به دامان محاربین گشته اید؟


 مگر نگفته بودید ملت ایران تنها بسیج اند و مابقی مشتی خودپسند و شهوت پرست پلید هستند؟ حال چگونه شده که اعتبارتان در گروی آراء این حشرزدگان و شیطان پرستان است؟

چطور به جای فرشتگان، دست به دامان فرزندان شیاطین گشته اید؟
اصلا عظما جان دقیق تر بیان کنید که از کدامین وجهه و اعتبار جهانی سخن میگویید؟
از کی تاحالا در جهان، تروریسم و اهالی اش صاحب اعتبار اند؟
ما شهوت پرستان خودپسند که به لطف سرداران و تخم و ترکه تان (داعش) به تازگی نشان افتخار با لوگوی تروریست دریافت نموده ایم! بله همین ما!
اعتبار و آبروی شما را آراء و عقاید ما خودفروختگان تضمین می کند؟
ما خود خوب می دانیم که گوسفندان مزرعه ی تو محسوب می شویم. اصلا تو که انتصاب می شوی و انتخاب می کنی ما را خواهی چکار؟
حلقه ی مزدوران که جمع اند، رای بدهید حتی اگر اعتبارتان زیر چرخ پاترول های نظام له شد!
رای بدهید حتا اگر فقط سه دقیقه طول بکشد تا قاضی طناب دار را به حكم سنجاق کند!
همرهان، بدان باشید که این ها آخرین ضجه ها و التماس های مذبوحانه ی دیکتاتور است. این حضرت عظما که تاکنون از برج عاج با جهانیان سخن می راند، این روزها چنان علیل مانده و حاکمیت تنگ دیده که می گوید: «حتا اگر نظام و ولایت فقیه را قبول ندارید، باز هم در انتخابات شرکت کنید!»
همانطور که می دانید انتخابات پاشنه ی آشیل دیکتاتورها می باشد و خود نيز بر اهمیت آن واقف اند. کاش ما نیز به این آگاهی رسیده و آن را به اطرافیان خود انتقال دهیم که هرگز در انتخابات فرمایشی و نمایشی شرکت نخواهیم کرد.

به پاس احترام به خون ندا و سهراب و سایر شهدای اعتراض به انتخابات نمایشی:
«ما رای نمی دهیم، اطرافیانمان نیز هم»
 امین انواری 13 بهمن 1394


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر