۱۳۹۴ بهمن ۱۲, دوشنبه

"ما رای نمی دهیم، اطرافیانمان نیز هم"

عظمای جان به خاطر دارم سال ها قبل فرموده بودید که مخالفان نظام و ولایت فقیه محارب با خدا هستند و حکم مرگ دارند. حال شما را چه شده است که دست به دامان محاربین گشته اید؟

۱۳۹۴ بهمن ۱۰, شنبه